EndoMed - Instytut Medycyny Estetycznej
ul. Konstytucji 3-go Maja 14,
87-100 Toruń, 605 515 075

KRIOLIPOLIZA COOLTECH

Technologia kriolipolizy została odkryta 5 lat temu w Stanach Zjednoczonych przez lekarzy dermatologów z Harvard Medical School, którzy udowodnili, że podskórne komórki tłuszczowe są zdecydowanie bardziej wrażliwe na działanie zimna niż otaczające je tkanki (skóra, naczynia krwionośne i nerwy obwodowe). Odkrycie to było przełomem i umożliwiło skonstruowanie urządzenia do selektywnego wymrażania komórek tłuszczowych.

Kriolipoliza polega na kontrolowanym chłodzeniu tkanki tłuszczowej w celu krystalizacji (zamrożeniu) zmagazynowanych w niej trójglicerydów. Następstwem tego stanu jest zainicjowanie lipolizy, czyli procesu rozpadu tłuszczu oraz stanu zapalnego, w wyniku którego uszkodzone komórki usuwane są z organizmu. Efektem kriolipolizy jest wyszczuplenie tych partii ciała, które zostały poddane zabiegowi. Lipidy obecne w adipocytach krystalizują się w temperaturze wyższej niż inne komórki zawierające wodę, co sprawia, że zabieg kriolipolizy jest selektywny, uszkodzeniu ulegają jedynie komórki tłuszczowe.

WARUNKIEM SKUTECZNEGO I BEZPIECZNEGO WYKONANIA KRIOLIPOLIZY JEST:
  • schłodzenie tkanki tłuszczowej do temperatury pomiędzy -6 °C a -8 °C,
  • utrzymanie żądanej temperatury w tkance tłuszczowej przez minimum 60 minut,
  • wyizolowanie obszaru zabiegu poprzez wykorzystanie podciśnienia,
  • skuteczna ochrona powierzchni skóry przed odmrożeniem.

WSZYSTKIE WYMIENIONE WARUNKI SPEŁNIA KRIOLIPOLIZA COOLTECH